Khen thưởng 6 tập thể, 20 cá nhân công đoàn trường học

Khen thưởng các tập thể, cá nhân. Ảnh: CĐ.
Khen thưởng các tập thể, cá nhân. Ảnh: CĐ.
Khen thưởng các tập thể, cá nhân. Ảnh: CĐ.
Lên top