Công đoàn ngành NNPTNT Nghệ An:

Khen thưởng 37 tập thể, cá nhân “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà"

Tuyên dương, khen thưởng các tập thể cá nhân "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà". Ảnh : TT
Tuyên dương, khen thưởng các tập thể cá nhân "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà". Ảnh : TT
Tuyên dương, khen thưởng các tập thể cá nhân "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà". Ảnh : TT
Lên top