Khen thưởng 276 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích hoạt động công đoàn

Các cá nhân tập thể được khen thưởng. Ảnh: Công đoàn Long Khánh
Các cá nhân tập thể được khen thưởng. Ảnh: Công đoàn Long Khánh
Các cá nhân tập thể được khen thưởng. Ảnh: Công đoàn Long Khánh
Lên top