LĐLĐ Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh:

Khen thưởng 19 tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua 2015-2020

Trao giấy khen cho các cá tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Trao giấy khen cho các cá tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Trao giấy khen cho các cá tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Lên top