Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương:

Khen thưởng 177 học sinh là con công nhân học giỏi

Công đoàn các KCN tỉnh Hải Dương khen thưởng con công nhân học giỏi. Ảnh: D.Thuý
Công đoàn các KCN tỉnh Hải Dương khen thưởng con công nhân học giỏi. Ảnh: D.Thuý
Công đoàn các KCN tỉnh Hải Dương khen thưởng con công nhân học giỏi. Ảnh: D.Thuý
Lên top