KIÊN GIANG:

Khảo sát tình hình việc làm, đời sống công nhân lao động năm 2019

Đoàn làm việc trao đổi với CNLĐ Cty CP Chế biến thủy sản Xuất nhập khẩu Kiên Cường đang sinh sống tại nhà tập thể do công ty hỗ trợ. Ảnh: LỤC TÙNG
Đoàn làm việc trao đổi với CNLĐ Cty CP Chế biến thủy sản Xuất nhập khẩu Kiên Cường đang sinh sống tại nhà tập thể do công ty hỗ trợ. Ảnh: LỤC TÙNG
Đoàn làm việc trao đổi với CNLĐ Cty CP Chế biến thủy sản Xuất nhập khẩu Kiên Cường đang sinh sống tại nhà tập thể do công ty hỗ trợ. Ảnh: LỤC TÙNG
Lên top