Khảo sát cuộc vận động “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Đoàn khảo sát tại CĐCS doanh nghiệp trực thuộc Công đoàn Khu kinh tế tỉnh. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Đoàn khảo sát tại CĐCS doanh nghiệp trực thuộc Công đoàn Khu kinh tế tỉnh. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Đoàn khảo sát tại CĐCS doanh nghiệp trực thuộc Công đoàn Khu kinh tế tỉnh. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Lên top