Quảng Ninh

Khánh thành Trường mầm non cho con em CNLĐ Khu công nghiệp Cái Lân

Đại diên CĐ Quảng Ninh, UBND TP. Hạ Long, Ban Quản lý KCN Quảng Ninh và Ban Chính sách Kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng TLĐ - tham gia cắt băng gắn biển công trình . Ảnh: T.N.D
Đại diên CĐ Quảng Ninh, UBND TP. Hạ Long, Ban Quản lý KCN Quảng Ninh và Ban Chính sách Kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng TLĐ - tham gia cắt băng gắn biển công trình . Ảnh: T.N.D
Đại diên CĐ Quảng Ninh, UBND TP. Hạ Long, Ban Quản lý KCN Quảng Ninh và Ban Chính sách Kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng TLĐ - tham gia cắt băng gắn biển công trình . Ảnh: T.N.D
Lên top