Khánh thành Trung tâm văn hoá thể thao phục vụ hơn 12.000 CNLĐ

Lên top