Khánh thành nhà nhân ái cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Gia đình đoàn viên Trần Xuân Phiêm đón niềm vui từ ngôi nhà nhân ái. Ảnh: MT.
Gia đình đoàn viên Trần Xuân Phiêm đón niềm vui từ ngôi nhà nhân ái. Ảnh: MT.
Gia đình đoàn viên Trần Xuân Phiêm đón niềm vui từ ngôi nhà nhân ái. Ảnh: MT.
Lên top