Khánh thành nhà "Mái ấm công đoàn" NLĐ được công ty tặng tivi

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH giầy ADORA Việt Nam tặng tivi cho các gia đình. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH giầy ADORA Việt Nam tặng tivi cho các gia đình. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH giầy ADORA Việt Nam tặng tivi cho các gia đình. Ảnh: NT
Lên top