Khánh thành nhà công vụ 700 triệu đồng Trường Tiểu học Mường Ải

Lễ cắt băng khánh thành nhà công vụ giáo viên Trường Tiểu học Mường Ải. Ảnh: PV
Lễ cắt băng khánh thành nhà công vụ giáo viên Trường Tiểu học Mường Ải. Ảnh: PV
Lễ cắt băng khánh thành nhà công vụ giáo viên Trường Tiểu học Mường Ải. Ảnh: PV
Lên top