Khánh thành "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên khó khăn

Đại diện lãnh đạo các đơn vị chung vui dưới "Mái ấm Công đoàn" của đoàn viên Hồ Văn Nhuận. Ảnh: CĐ.
Đại diện lãnh đạo các đơn vị chung vui dưới "Mái ấm Công đoàn" của đoàn viên Hồ Văn Nhuận. Ảnh: CĐ.
Đại diện lãnh đạo các đơn vị chung vui dưới "Mái ấm Công đoàn" của đoàn viên Hồ Văn Nhuận. Ảnh: CĐ.
Lên top