Khánh thành "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên khó khăn

Ông Trần Quang Vinh (thứ 3, phải sang) - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên Huế chung vui cùng gia đình đoàn viên Đặng Thị Bích dưới "Mái ấm Công đoàn". Ảnh: CĐ.
Ông Trần Quang Vinh (thứ 3, phải sang) - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên Huế chung vui cùng gia đình đoàn viên Đặng Thị Bích dưới "Mái ấm Công đoàn". Ảnh: CĐ.
Ông Trần Quang Vinh (thứ 3, phải sang) - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên Huế chung vui cùng gia đình đoàn viên Đặng Thị Bích dưới "Mái ấm Công đoàn". Ảnh: CĐ.
Lên top