CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC THỪA THIÊN HUẾ:

Khánh thành "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên khó khăn

Ông Phạm Thanh Sơn (thứ 2, phải sang) - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế chia vui cùng gia đình anh Bình. Ảnh: CĐVC cung cấp.
Ông Phạm Thanh Sơn (thứ 2, phải sang) - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế chia vui cùng gia đình anh Bình. Ảnh: CĐVC cung cấp.
Ông Phạm Thanh Sơn (thứ 2, phải sang) - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế chia vui cùng gia đình anh Bình. Ảnh: CĐVC cung cấp.
Lên top