Khánh thành "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Đại diện các cấp Công đoàn đến chung vui khánh thành "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên Nguyễn Quang Hợp. Ảnh: CĐ.
Đại diện các cấp Công đoàn đến chung vui khánh thành "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên Nguyễn Quang Hợp. Ảnh: CĐ.
Đại diện các cấp Công đoàn đến chung vui khánh thành "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên Nguyễn Quang Hợp. Ảnh: CĐ.
Lên top