Khánh thành "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

LĐLĐ thị xã Hương Trà khánh thành "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: LĐ.
LĐLĐ thị xã Hương Trà khánh thành "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: LĐ.
LĐLĐ thị xã Hương Trà khánh thành "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: LĐ.
Lên top