Khánh thành “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Gia đình anh Thành đón niềm vui từ "Mái ấm Công đoàn". Ảnh: Phúc Đạt.
Gia đình anh Thành đón niềm vui từ "Mái ấm Công đoàn". Ảnh: Phúc Đạt.
Gia đình anh Thành đón niềm vui từ "Mái ấm Công đoàn". Ảnh: Phúc Đạt.
Lên top