Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khánh thành công trình khu sinh hoạt văn hoá thể thao công nhân mỏ