Khánh Hòa: Ưu tiên nguồn nhân lực phát triển kinh tế biển

Hiện đại hoá nghề biển và lao động biển là yêu cầu can thiết để nâng cao giá trị ngành khai thác chế biến thủy sản. Ảnh:Phương Linh
Hiện đại hoá nghề biển và lao động biển là yêu cầu can thiết để nâng cao giá trị ngành khai thác chế biến thủy sản. Ảnh:Phương Linh
Hiện đại hoá nghề biển và lao động biển là yêu cầu can thiết để nâng cao giá trị ngành khai thác chế biến thủy sản. Ảnh:Phương Linh
Lên top