Khánh Hòa ủng hộ xây dựng thiết chế công đoàn tại KCN Suối Dầu

Tổng LĐLĐ VN làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Tổng LĐLĐ VN làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Tổng LĐLĐ VN làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top