Khánh Hòa: Tuyển dụng lao động tiếp tục chững lại do tác động của dịch

Nhiều lao động khối du lịch - dịch vụ ở Khánh Hòa buộc phải chuyển đổi nghề do mất việc làm. Ảnh: Phương Linh
Nhiều lao động khối du lịch - dịch vụ ở Khánh Hòa buộc phải chuyển đổi nghề do mất việc làm. Ảnh: Phương Linh
Nhiều lao động khối du lịch - dịch vụ ở Khánh Hòa buộc phải chuyển đổi nghề do mất việc làm. Ảnh: Phương Linh
Lên top