Khánh Hòa triển khai tiêm vaccine cho công nhân làm việc “3 tại chỗ"

Trong khi chờ tiêm vaccine cho công nhân các doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ tại Khánh Hòa vẫn đang thực hiện test nhanh COVID-19 cho người lao động 3 ngày/lần để kiểm soát nguy cơ dịch. Ảnh: Nhạn Vân
Trong khi chờ tiêm vaccine cho công nhân các doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ tại Khánh Hòa vẫn đang thực hiện test nhanh COVID-19 cho người lao động 3 ngày/lần để kiểm soát nguy cơ dịch. Ảnh: Nhạn Vân
Trong khi chờ tiêm vaccine cho công nhân các doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ tại Khánh Hòa vẫn đang thực hiện test nhanh COVID-19 cho người lao động 3 ngày/lần để kiểm soát nguy cơ dịch. Ảnh: Nhạn Vân
Lên top