Khánh Hòa tổ chức thi ảnh Nét đẹp công đoàn và người lao động trên facebook

LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức trao giải cuộc thi viết tin, bài, ảnh báo chí với chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên, người lao động” vào năm 2018. Ảnh: Thanh Thúy
LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức trao giải cuộc thi viết tin, bài, ảnh báo chí với chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên, người lao động” vào năm 2018. Ảnh: Thanh Thúy
LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức trao giải cuộc thi viết tin, bài, ảnh báo chí với chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên, người lao động” vào năm 2018. Ảnh: Thanh Thúy
Lên top