Khánh Hòa: Tiếp sức cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hỗ trợ cho con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Khánh Hoà. Ảnh: Phương Linh
Hỗ trợ cho con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Khánh Hoà. Ảnh: Phương Linh
Hỗ trợ cho con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Khánh Hoà. Ảnh: Phương Linh
Lên top