Khánh Hòa thừa lao động phổ thông, thiếu lao động trình độ cao

Khánh Hòa thừa lao động phổ thông nhưng lại thiếu lao động trình độ cao. Ảnh: Phương Linh
Khánh Hòa thừa lao động phổ thông nhưng lại thiếu lao động trình độ cao. Ảnh: Phương Linh
Khánh Hòa thừa lao động phổ thông nhưng lại thiếu lao động trình độ cao. Ảnh: Phương Linh
Lên top