Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khánh Hoà: Thi đua sản xuất kinh doanh hướng về người lao động