Khánh Hòa: Tăng cường thanh tra đột xuất các đơn vị nợ BHXH

Tổ công tác liên ngành thu hồi nợ BHXH tỉnh Khánh Hòa làm việc với các đơn vị nợ đọng BHXH kéo dài. Ảnh: P.Linh
Tổ công tác liên ngành thu hồi nợ BHXH tỉnh Khánh Hòa làm việc với các đơn vị nợ đọng BHXH kéo dài. Ảnh: P.Linh
Tổ công tác liên ngành thu hồi nợ BHXH tỉnh Khánh Hòa làm việc với các đơn vị nợ đọng BHXH kéo dài. Ảnh: P.Linh
Lên top