Khánh Hòa phấn đấu có 100.000 đoàn viên Công đoàn vào năm 2025

Cán bộ công đoàn Khánh Hoà tham gia hỗ trợ nhu yếu phẩm cho đoàn viên trong khu phong tỏa, công nhân lao động 3 tại chỗ. Ảnh: Phương Linh
Cán bộ công đoàn Khánh Hoà tham gia hỗ trợ nhu yếu phẩm cho đoàn viên trong khu phong tỏa, công nhân lao động 3 tại chỗ. Ảnh: Phương Linh
Cán bộ công đoàn Khánh Hoà tham gia hỗ trợ nhu yếu phẩm cho đoàn viên trong khu phong tỏa, công nhân lao động 3 tại chỗ. Ảnh: Phương Linh
Lên top