Khánh Hòa: Nhu cầu lao động công nghiệp xây dựng sẽ tăng 30-40%

Các dự án tại Khu kinh tế Vân Phong trong năm 2021 sẽ tạo việc làm thu hút hàng nghìn lao động. Ảnh: Hoàng Anh
Các dự án tại Khu kinh tế Vân Phong trong năm 2021 sẽ tạo việc làm thu hút hàng nghìn lao động. Ảnh: Hoàng Anh
Các dự án tại Khu kinh tế Vân Phong trong năm 2021 sẽ tạo việc làm thu hút hàng nghìn lao động. Ảnh: Hoàng Anh
Lên top