Khánh Hòa: Mới chỉ 1.232 người lao động được hỗ trợ COVID-19

Nhiều người lao động phản ánh vẫn khó tiếp cận gói hỗ trợ 62 nghìn tỉ đồng. Ảnh: Phương Linh
Nhiều người lao động phản ánh vẫn khó tiếp cận gói hỗ trợ 62 nghìn tỉ đồng. Ảnh: Phương Linh
Nhiều người lao động phản ánh vẫn khó tiếp cận gói hỗ trợ 62 nghìn tỉ đồng. Ảnh: Phương Linh
Lên top