Khánh Hòa: Liên hoan tiếng hát Công nhân viên chức lao động

Phần thể hiện của đoàn viên công đoàn ngành y tế tại liên hoan tiếng hát CNVCLĐ Khánh Hòa. Ảnh: P.L
Phần thể hiện của đoàn viên công đoàn ngành y tế tại liên hoan tiếng hát CNVCLĐ Khánh Hòa. Ảnh: P.L
Phần thể hiện của đoàn viên công đoàn ngành y tế tại liên hoan tiếng hát CNVCLĐ Khánh Hòa. Ảnh: P.L
Lên top