Khánh Hòa lên phương án bố trí người lao động ở lại cơ sở sản xuất

Để đảm bảo an toàn cho hơn 12.000  người lao động tại KCN Suối Dầu trước dịch COVID-19 tỉnh Khánh Hòa đề nghị các doanh nghiệp bố trí nơi ở và sinh hoạt cho công nhân ngay tại cơ sở sản xuất. Ảnh: Phương Linh
Để đảm bảo an toàn cho hơn 12.000 người lao động tại KCN Suối Dầu trước dịch COVID-19 tỉnh Khánh Hòa đề nghị các doanh nghiệp bố trí nơi ở và sinh hoạt cho công nhân ngay tại cơ sở sản xuất. Ảnh: Phương Linh
Để đảm bảo an toàn cho hơn 12.000 người lao động tại KCN Suối Dầu trước dịch COVID-19 tỉnh Khánh Hòa đề nghị các doanh nghiệp bố trí nơi ở và sinh hoạt cho công nhân ngay tại cơ sở sản xuất. Ảnh: Phương Linh
Lên top