Khánh Hòa: Không có nợ lương, công nhân mừng vì thưởng tết đậm

Với thỏa thuận đạt được giữa CĐ và lãnh đạo DN, trong năm 2019, lương thưởng của CNLĐ tại doanh nghiệp đóng tàu HVS sẽ tăng. Ảnh: T.V
Với thỏa thuận đạt được giữa CĐ và lãnh đạo DN, trong năm 2019, lương thưởng của CNLĐ tại doanh nghiệp đóng tàu HVS sẽ tăng. Ảnh: T.V
Với thỏa thuận đạt được giữa CĐ và lãnh đạo DN, trong năm 2019, lương thưởng của CNLĐ tại doanh nghiệp đóng tàu HVS sẽ tăng. Ảnh: T.V
Lên top