Khánh Hòa: Khởi công xây dựng khu thiết chế văn hóa phục vụ hơn 10 ngàn CNLĐ

Với diện tích 10.000 m2, trung tâm VHTT công nhân Suối Dầu có 5 hạng mục phục vụ nhu cầu văn hóa thể thao cho CNLĐ và nhân dân các xã lân cận khu công nghiệp. Ảnh: P.Linh
Với diện tích 10.000 m2, trung tâm VHTT công nhân Suối Dầu có 5 hạng mục phục vụ nhu cầu văn hóa thể thao cho CNLĐ và nhân dân các xã lân cận khu công nghiệp. Ảnh: P.Linh
Với diện tích 10.000 m2, trung tâm VHTT công nhân Suối Dầu có 5 hạng mục phục vụ nhu cầu văn hóa thể thao cho CNLĐ và nhân dân các xã lân cận khu công nghiệp. Ảnh: P.Linh
Lên top