Khánh Hòa: Khai trương “ATM gạo nghĩa tình” cho công nhân

Khai trương "ATM gạo nghĩa tình" hỗ trợ công nhân khó khăn tại Khu công nghiệp Suối Dầu. Ảnh: Phương Linh
Khai trương "ATM gạo nghĩa tình" hỗ trợ công nhân khó khăn tại Khu công nghiệp Suối Dầu. Ảnh: Phương Linh
Khai trương "ATM gạo nghĩa tình" hỗ trợ công nhân khó khăn tại Khu công nghiệp Suối Dầu. Ảnh: Phương Linh
Lên top