Khánh Hòa: Hơn 10.000 lao động phải ngừng việc cần "tiếp sức nhanh"

Hàng nghìn lao động làm việc trong ngành dịch vụ du lịch tại Khánh Hòa mất việc làm do dịch COVID-19 hơn 2 tháng qua. Ảnh: P.Linh
Hàng nghìn lao động làm việc trong ngành dịch vụ du lịch tại Khánh Hòa mất việc làm do dịch COVID-19 hơn 2 tháng qua. Ảnh: P.Linh
Hàng nghìn lao động làm việc trong ngành dịch vụ du lịch tại Khánh Hòa mất việc làm do dịch COVID-19 hơn 2 tháng qua. Ảnh: P.Linh
Lên top