Khánh Hòa: Hoàn thành công trình chào mừng 90 năm Công đoàn Việt Nam

Ông Nguyễn Mạnh Thông chủ tịch Công đoàn công ty Điện lực Khánh Hòa và CBCN trạm biến áp 110KV-E30 găn biển công trình chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam. Ảnh: P.L
Ông Nguyễn Mạnh Thông chủ tịch Công đoàn công ty Điện lực Khánh Hòa và CBCN trạm biến áp 110KV-E30 găn biển công trình chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam. Ảnh: P.L
Ông Nguyễn Mạnh Thông chủ tịch Công đoàn công ty Điện lực Khánh Hòa và CBCN trạm biến áp 110KV-E30 găn biển công trình chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam. Ảnh: P.L
Lên top