Khánh Hoà hỗ trợ thực phẩm cho 40 doanh nghiệp "3 tại chỗ"

Gần 100 công nhân lao động Công ty Long Sinh được công đoàn bổ sung thêm sữa, hộp viên sủi... sau bữa ăn. Ảnh: P.Linh
Gần 100 công nhân lao động Công ty Long Sinh được công đoàn bổ sung thêm sữa, hộp viên sủi... sau bữa ăn. Ảnh: P.Linh
Gần 100 công nhân lao động Công ty Long Sinh được công đoàn bổ sung thêm sữa, hộp viên sủi... sau bữa ăn. Ảnh: P.Linh
Lên top