Khánh Hòa hỗ trợ 50.000 đồng/ngày cho lao động tự do mất việc vì COVID-19

Lao động đánh bắt thủy hải sản phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng dịch COVID-19 được hỗ trợ 50.000 đồng/ngày nếu thời gian tạm dừng trên 30 ngày. Ảnh: Phương Linh
Lao động đánh bắt thủy hải sản phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng dịch COVID-19 được hỗ trợ 50.000 đồng/ngày nếu thời gian tạm dừng trên 30 ngày. Ảnh: Phương Linh
Lao động đánh bắt thủy hải sản phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng dịch COVID-19 được hỗ trợ 50.000 đồng/ngày nếu thời gian tạm dừng trên 30 ngày. Ảnh: Phương Linh
Lên top