Khánh Hòa: Hàng nghìn lao động ngành du lịch mong Tết được... đi làm

Hàng ngàn lao động trong ngành du lịch Khánh Hòa mong "thưởng Tết", Tết năm nay được đi làm. Ảnh: Phương Linh
Hàng ngàn lao động trong ngành du lịch Khánh Hòa mong "thưởng Tết", Tết năm nay được đi làm. Ảnh: Phương Linh
Hàng ngàn lao động trong ngành du lịch Khánh Hòa mong "thưởng Tết", Tết năm nay được đi làm. Ảnh: Phương Linh
Lên top