Khánh Hòa gộp kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hoà (thứ hai, phải sang) tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tới người dân. Ảnh: K.H
Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hoà (thứ hai, phải sang) tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tới người dân. Ảnh: K.H
Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hoà (thứ hai, phải sang) tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tới người dân. Ảnh: K.H
Lên top