Khánh Hòa: Giảm hơn 1.000 lao động trong lĩnh vực giao thông vận tải

Chương trình đối thoại 4 bên giải đáp nhiều bức xúc, tháo gỡ cho người lao động, doanh nghiệp trong ngành giao thông vận tải Khánh Hoà sau ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Phương Linh
Chương trình đối thoại 4 bên giải đáp nhiều bức xúc, tháo gỡ cho người lao động, doanh nghiệp trong ngành giao thông vận tải Khánh Hoà sau ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Phương Linh
Chương trình đối thoại 4 bên giải đáp nhiều bức xúc, tháo gỡ cho người lao động, doanh nghiệp trong ngành giao thông vận tải Khánh Hoà sau ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Phương Linh
Lên top