Khánh Hoà: Gần 242.000 học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm Y tế

Lãnh đạo BHXH Khánh Hòa tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện công tác BHYT học sinh- sinh viên. Ảnh: Phương Linh
Lãnh đạo BHXH Khánh Hòa tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện công tác BHYT học sinh- sinh viên. Ảnh: Phương Linh
Lãnh đạo BHXH Khánh Hòa tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện công tác BHYT học sinh- sinh viên. Ảnh: Phương Linh
Lên top