Khánh Hòa đưa xe lưu động tiêm vaccine cho công nhân

400 CNLĐ đang làm việc “3 tại chỗ” tại Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam 
 đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: Phương Linh
400 CNLĐ đang làm việc “3 tại chỗ” tại Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: Phương Linh
400 CNLĐ đang làm việc “3 tại chỗ” tại Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: Phương Linh
Lên top