Khánh Hòa: Đề xuất mở rộng đối tượng hỗ trợ dịch COVID-19

Sở LĐTBXH tỉnh Khánh Hòa cho rằng việc mở rộng thêm đối tượng hỗ trợ COVID-19 sẽ gây áp lực cho ngân sách của tỉnh. Ảnh: Phương Linh
Sở LĐTBXH tỉnh Khánh Hòa cho rằng việc mở rộng thêm đối tượng hỗ trợ COVID-19 sẽ gây áp lực cho ngân sách của tỉnh. Ảnh: Phương Linh
Sở LĐTBXH tỉnh Khánh Hòa cho rằng việc mở rộng thêm đối tượng hỗ trợ COVID-19 sẽ gây áp lực cho ngân sách của tỉnh. Ảnh: Phương Linh
Lên top