Khánh Hòa đào tạo nghề dưới 3 tháng cho 1.084 lao động

Hơn 1000 lao động ở Khánh Hòa sẽ được đào tạo nghề dưới 3 tháng. Ảnh: Nhiệt Băng
Hơn 1000 lao động ở Khánh Hòa sẽ được đào tạo nghề dưới 3 tháng. Ảnh: Nhiệt Băng
Hơn 1000 lao động ở Khánh Hòa sẽ được đào tạo nghề dưới 3 tháng. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top