Khánh Hòa chi 177 tỉ đồng hỗ trợ người lao động tự do

Nhiều NLĐ mong muốn được nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính Phủ. Ảnh: Nam Dương
Nhiều NLĐ mong muốn được nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính Phủ. Ảnh: Nam Dương
Nhiều NLĐ mong muốn được nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính Phủ. Ảnh: Nam Dương
Lên top