Khánh Hòa cần sớm triển khai, hoàn thiện bản đồ an toàn COVID-19

Đoàn công tác do Bộ Y tế chủ trì kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại một doanh nghiệp FDI ở Khu công nghiệp Suối Dầu tỉnh Khánh Hoà. Ảnh:Quốc Trưởng
Đoàn công tác do Bộ Y tế chủ trì kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại một doanh nghiệp FDI ở Khu công nghiệp Suối Dầu tỉnh Khánh Hoà. Ảnh:Quốc Trưởng
Đoàn công tác do Bộ Y tế chủ trì kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại một doanh nghiệp FDI ở Khu công nghiệp Suối Dầu tỉnh Khánh Hoà. Ảnh:Quốc Trưởng
Lên top