Khánh Hoà: Bàn giải pháp tháo gỡ bài toán thiếu hụt lao động

Hội nghị gắn kết các cơ sở dạy nghề và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: C.T
Hội nghị gắn kết các cơ sở dạy nghề và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: C.T
Hội nghị gắn kết các cơ sở dạy nghề và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: C.T
Lên top